Vietnamese    English    
  Trang chủ Giới thiệu Dịch vụ Thành viên Đối tác Tuyển dụng Liên hệ Hỏi & Đáp
Trang chủ Thành viên
 Công ty Luật TNHH Châu Á (AsiaLaw)
Công ty Luật TNHH Châu Á (AsiaLaw)
Dịch vụ chính:

-     Tư vấn đầu tư

-     Tư vấn M&A

-     Tư vấn lao động

-     Tư vấn sở hữu trí tuệ

-     Thương mại Quốc tế…


 Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Châu Á (AsiaReal)
Dịch vụ chính:
-     Tư vấn Đầu tư Bất động sản

-     Tiếp thị và Phân phối Bất động sản

-     Môi giới Bất động sản

-     Quảng cáo Bất động sản

-     Định giá Bất động sản

-     Quản lý Bất động sản


 Công ty Cổ phần Nguồn Lực CFO (CFOcapital)
Công ty Cổ phần Nguồn Lực CFO (CFOcapital)
Dịch vụ chính:
-     Tuyển dụng và tư vấn tuyển dụng nhân sự cấp cao,
      đặc biệt là nhân sự tài chính cấp cao

-     Tư vấn nhân sự cho doanh nghiệp

-     Đào tạo quản trị doanh nghiệp

-     Dịch vụ Hội nghị

-     Biên/phiên dịch chuyên nghiệp

-     Tổ chức và quản lý sự kiện.


 SYNGIENCE
SYNGIENCE

 Viet-Asean Trade Centre
Viet-Asean Trade Centre