Vietnamese    English    
  Trang chủ Giới thiệu Dịch vụ Thành viên Đối tác Tuyển dụng Liên hệ Hỏi & Đáp
 Công ty Cổ phần Nguồn Lực CFO (CFOcapital)
Công ty Cổ phần Nguồn Lực CFO (CFOcapital)
Dịch vụ chính:
-     Tuyển dụng và tư vấn tuyển dụng nhân sự cấp cao,
      đặc biệt là nhân sự tài chính cấp cao

-     Tư vấn nhân sự cho doanh nghiệp

-     Đào tạo quản trị doanh nghiệp

-     Dịch vụ Hội nghị

-     Biên/phiên dịch chuyên nghiệp

-     Tổ chức và quản lý sự kiện.


Các thành viên khác