Vietnamese    English    
  Trang chủ Giới thiệu Dịch vụ Thành viên Đối tác Tuyển dụng Liên hệ Hỏi & Đáp
 CFO人材有限会社 (CFOcapital)

主なサービス:

-   高級人材募集、特に、金融分野の人材募集とそのコンサルティング。

-   企業の人材コンサルティング

-   企業マネジメント養成

-   会議サービス

-   プロの翻訳と通訳

-   イベントの開催と管理

Các thành viên khác