Vietnamese    English    
  Trang chủ Giới thiệu Dịch vụ Thành viên Đối tác Tuyển dụng Liên hệ Hỏi & Đáp
Trang chủ Giới thiệu Cơ cấu Tập đoàn
AsiaInvest hoạt động theo mô hình tập đoàn với thành viên là các công ty:
 
  • Công ty Luật TNHH Châu Á (AsiaLaw)  
  • Công ty TNHH Thẩm định giá Đất việt (VLand)
  • Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Á Châu (AFCC)
  • Công ty TNHH Nguồn Lực CFO (CFOcapital)
Sơ đồ tổ chức: